Przejdź do stopki

Rejestr umów 2020

Rejestr umów 2020 (strona 5/24)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
41. 2020-02-14 Naprawa awaryjna instalacji c.o. i ocena stanu technicznego instalacji c.o. w Kamieńcu Wrocławskim ul. Kolejowa 6, gmina Czernica. MAREK BERNACKI "MARKO", Gajków, ul.Poprzeczna 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski 2020-02-28 1 230,00
42. 2020-02-26 Usługa polegająca na sporządzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe, Gmina Czernica – KAROLINA RECZULSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ,ul. Szybka 1F/ 38,50-421 Wrocław 2020-10-26 10 455,00
43. 2020-04-30 Umowa świadczenia usługi polegającej na dokonaniu analizy danych uchwały budżetowej/uchwał budżetowych oraz przedstawieniu jej/ich w formie prezentacji i widżetu według szablonu Nacoidapieniadze.pl, zawartego pod adresem URL oraz zamieszczenia prezentacji Story Design Sp. z o.o. ul. Hoża 59/28A, 00-681 Warszawa 2020-05-29 4 077,45
44. 2020-03-04 Wykonanie prezentacji multimedialnych obiektów sakralnych znajdujących się na terenie Gminy Czernica Paucis Verbis sp. z o.o., ul. Zegarmistrzowska 32, 51-180 Wrocław 2020-12-15 8 610,00
45. 2020-03-17 Umowa przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej ul. Kolejowa, Kamieniec Wrocławski TAURON Dystrybucja S.A., ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków 2021-08-17 969,66
46. 2020-03-06 Naprawa ściany wraz z wymianą drzwi ppoż. EI30 znajdujących się na parterze, pomiędzy klatką schodową a korytarzem, w budynku gminnym w Dobrzykowicach przy ul. Szkolnej 1, dz. nr 25. MAREK BERNACKI " MARKO", Gajków, ul.Poprzeczna 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski 2020-05-06 13 530,00
47. 2020-03-31 Sukcesywna dostawa kruszywa Transport Ciężarowy Rafał Andrusyn, ul. Leśna 69, 55-003 Chrząstawa Mała 2020-12-31 221 400,00
48. 2020-03-11 Umowa przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej - oświetlenie drogowe - ul. Piaskowa w Gajkowie TAURON Dystrybucja S.A., ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków 2021-08-27 969,66
49. 2020-03-18 Dostarczenie materiałów promocyjnych z logo/lub/i napisem Gmina Czernica Studio Siedem Żółtowski Grzegorz, ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków 2020-04-17 5 635,37
50. 2020-03-23 Wykonanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa energii elektrycznej na okres 01.01.2021-31.12.2022 Enmedia Aleksandra Adamska, ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań 2020-12-31 4 200,00