Przejdź do stopki

Rejestr umów 2020

Rejestr umów 2020 (strona 3/24)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
21. 2020-01-16 Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych branży elektrycznej polegających na przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrzykowice ul. Polna dz. nr 48/12, 143/14, 216/2, 215, Gmina Czernica” Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki, ul. Bolesława Krzywoustego 2A/2, 56-400 Oleśnica 1 503,68
22. 2020-01-16 Usługi społeczne polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej- zadanie nr 1 Fundacja Promyk Słońca, ul. Złota 61/100, 08-819 Warszawa 2020-03-31 1 400,00
23. 2020-01-16 Usługi społeczne polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej- zadanie nr 2 Województwo Dolnośląskie - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław 2020-03-31 1 420,00
24. 2020-01-17 Wykonanie oprawy muzycznej podczas "Dnia Babci i Dnia Dziadka" w dniu 26 stycznia 2020r. w Gajkowie. DJ Konieczko Daniel Konik ul.Odrzańska 29 Ratowice, 55-003 Czernica 2020-01-26 1 722,00
25. 2020-01-27 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy oświetlenia drogowego ul. Owocowej w Łanach. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR”, ul. Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 2020-06-27 5 965,50
26. 2020-01-27 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zmiany trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej z terenu posesji prywatnych na teren ul. Rodzinnej w Chrząstawie Małej IB-E sp. z o.o., Al. Jana Matejki 3a/1b, 50-333 Wrocław 2020-10-27 28 290,00
27. 2020-01-23 Wykonanie wizualizacji rozbudowy budynku Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ARCHIGRA BIURO PROJEKTOWE, ul. Wileńska 3a/2, 56-400 Oleśnica 2020-02-13 8 610,00
28. 2020-01-21 Umieszczanie w gazecie lokalnej "PULS GMINY CZERNICA" materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Gminę Czernica PR Kreacja Jan Wawrzyniak, pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław 2020-12-31 16 974,00
29. 2019-12-06 Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji- oświetlenie drogowe ul.Sami Swoi w Dobrzykowicach Tauron Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków wg taryfy
30. 2020-01-28 Uporządkowanie dokumentów w archiwum. Archiwum sp. z o.o., Wojnowice, ul. Główna 42a, 55-003 Czernica 2021-01-29 50 000,00