Przejdź do stopki

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019

Treść

1. Uchwała nr 78/2019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP
 
2. Uchwała nr 79/2019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego

3.  Uchwała nr 82/22019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

4.  Uchwała nr 80/2019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. zm. uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania w wyborach samorządowych (+ załączniki) zmiana tylko załączników