Przejdź do stopki

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

Treść

Stosownie do art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks Wyborczy ( Dz.U.Nr21, poz.112, z późn. zm.)do dnia 19 maja 2014r.( poniedziałek) w Urzędzie Gminy Czernica pok. nr 6    w godzinach pracy Urzędu jest udostępniony do wglądu spis wyborczy.

Na pisemny wniosek wyborca uzyska informację czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.

Na nieprawidłowości sporządzenia spisu można wnieść do wójta(burmistrza, prezydenta miasta) reklamację (art.37 Kodeksu Wyborczego).