Przejdź do stopki

obwieszczenia

Treść

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica

o wydaniu w dniu 22.01.2024 r. decyzji nr 24/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na realizacji: „Budowa odcinka sieci wodociągowej dla obsługi osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwu-lokalowych, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Magnoliowej w miejscowości Gajków, gmina Czernica”, na terenie fragmentu działki ewidencyjnej o numerze 38/1, obręb Gajków, gmina Czernica

Obwieszczenie

że w dniu 5 lutego 2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 3 sierpnia 2024 r. na wniosek Katarzyny Szlapa-Mikitczak działającej z pełnomocnictwa Szczepana Kusibaby działającego jako prezes zarządu na rzecz spółki LCube 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki ul. Puławska nr 2B, 02-566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku logistyczno-produkcyjno-usługowego z częściami socjalno-biurowymi, oraz obiektami towarzyszącymi, portiernią, stacjami trafo, zbiornikami wody p. poż., zbiornikiem na deszczówkę, parkingami dla samochodów osobowych i ciężarowych, stanowiskami załadunkowymi, pylonem reklamowym oraz masztami reklamowymi, wjazdami na działkę, ogrodzeniem, obwodową drogą pożarową wokół budynku oraz infrastrukturą techniczną na działce 282/6 oraz części działki nr 279/2 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica, powiat Wrocławski, woj. Dolnośląskie”.

Obwieszczenie

że w dniu 5 lutego 2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 3 sierpnia 2024 r. na wniosek Katarzyny Szlapa-Mikitczak działającej z pełnomocnictwa Szczepana Kusibaby działającego jako prezes zarządu na rzecz spółki LCube 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki ul. Puławska nr 2B, 02-566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku logistyczno-produkcyjno-usługowego z częściami socjalno-biurowymi, oraz obiektami towarzyszącymi, portiernią, stacjami trafo, zbiornikami wody p. poż., zbiornikiem na deszczówkę, parkingami dla samochodów osobowych i ciężarowych, stanowiskami załadunkowymi, pylonem reklamowym oraz masztami reklamowymi, wjazdami na działkę, ogrodzeniem, obwodową drogą pożarową wokół budynku oraz infrastrukturą techniczną na działce 282/6 oraz części działki nr 279/2 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica, powiat Wrocławski, woj. Dolnośląskie”.

Obwieszczenie

zawiadamiam, że w dniu 2 lutego 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego dnia 20 października 2023 r. na wniosek pełnomocnika spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 111 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonaniu urządzenia wodnego 1NW na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu na działce nr 126/9 w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 2 lutego 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 20 października 2023 r. na wniosek pełnomocnik spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 111 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonaniu urządzenia wodnego 1NW na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu na działce nr 126/9 w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie

OiSO.6220.5.2023.MD OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 22.01.2024 r. decyzji nr 23/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obsługi osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwu-lokalowych, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Magnoliowej w msc. Gajków, gmina Czernica”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 38/1, 38/13, 38/5, 38/6, obręb Gajków, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 24.11.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilania domów jednorodzinnych w m. Jeszkowice gm. Czernica 20kV”, na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 184/25, 184/24, 184/22 oraz terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 95, 184/20, 184/7, 184/21, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1925D na odcinku od przystanku kolejowego PKP Nadolice Małe do m. Jeszkowice, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

o wniesieniu w dniu 18 stycznia 2023 r. zażalenia spółki PARK BY MADE Sp. z o.o., ul. Pogodna 19, 53-022 Wrocław na postanowienie Wójta Gminy Czernica z dnia 2 stycznia 2024 r. znak OiSO.6220.4.2023.MD, prostujące oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu z 15 grudnia 2023 r. znak OiSO.6220.4.2023.MD w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków: mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynku przedszkola, budynków usługowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrząstawie Małej na terenie części działek 78/5, 78/4, 74 oraz 79 obręb Chrząstawa Mała.

Obwieszczenie

o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Wielka i Mała gm. Czernica, na działkach nr 444/1, 130, 116, 17, 123, 120, 188, 175, 209, 220/2, 218/4, 218/5, 214, 212/5, 211/1, 211/3, 208/5, 256/3, 256/4, 256/6, 257, 262/17, 269, 267, 271/7, 278/3, 279/11, 281/18, 283/27, 283/56, 283/26, 283/30 w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie oraz na działkach nr 622, 357, 208/2, 262/1, 280, 281, 287/2, 287/4, 510, 506, 517/4, 517/12, 518/6 w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 172/16 i 172/17 w miejscowości Ratowice, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego 1NW na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu na działce nr 126/9 w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku logistyczno-produkcyjno-usługowego z częściami socjalno-biurowymi, oraz obiektami towarzyszącymi, portiernią, stacjami trafo, zbiornikami wody p. poż., zbiornikiem na deszczówkę, parkingami dla samochodów osobowych i ciężarowych, stanowiskami załadunkowymi, pylonem reklamowym oraz masztami reklamowymi, wjazdami na działkę, ogrodzeniem, obwodową drogą pożarową wokół budynku oraz infrastrukturą techniczną na działce 282/6 oraz części działki nr 279/2 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica, powiat Wrocławski, woj. Dolnośląskie”.

Obwieszczenie

że w dniu 10 stycznia 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 6 września 2023 r. na wniosek spółki Reon Park Wiatrowy V w której imieniu występuje pełnomocnik została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce 172/8 w miejscowości Ratowice, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie

że w dniu 10 stycznia 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 6 września 2023 r. na wniosek spółki Reon Park Wiatrowy V w której imieniu występuje pełnomocnik została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce 172/8 w miejscowości Ratowice, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.