Przejdź do stopki

ogłoszenia

Treść

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM WYBORÓW DO RADY SENIORÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - kadencja 2024-2029

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, w roku szkolnym 2024/2025”

Ogłoszenie

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, w roku szkolnym 2024/2025”

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernica

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024

Powiadomienie

dot. budowy linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź-Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny - Kępno-Czernica Wrocławska - Wrocław Główny

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany (obszar centralno-zachodni), gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Nadolice Wielkie, gmina Czernica