Przejdź do stopki

Rejestr umów 2016

Rejestr umów 2016 (strona 7/23)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
61. 2016-05-19 Nadzór inwestorski w specjalności instalacje elektryczne, przy realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach Wielkich ul. Wrocławska 56 „MIKAR” Miłosz Ruszel z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 5/1 w Oleśnicy 5 719,50
62. 2016-05-23 Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno budowlanej rozbudowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach Wielkich ul. Wrocławska 56 Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi Sławomir Tomala ul. Łowiecka 2, 58-210 Łagiewniki 4 920,00
63. 2016-05-24 Remont instalacji elektrycznej parteru oraz I i II piętra budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy, gmina Czernica Usługi Elektryczne Andrzej Klepacki ul. Ściegiennego 4, 48-303 Nysa 2016-08-16 173 319,51
64. 2016-05-27 Nadzór inwestorski w specjalności instalacje elektryczne, przy realizacji budowy oświetlenia terenu na działkach nr 255/6, 255/10 w Kamieńcu Wrocławskim FHU MIKAR Miłosz Ruszel ul. Chopina 5/1 Oleśnica 330,00
65. 2016-05-27 Wykonanie oświetlenia terenu na działkach nr 255/6, 255/10 w Kamieńcu Wrocławskim, Gmina Czernica Figlak Joanna "Pro Invest ul. B. Chrobrego 5/3, 46-100 Namysłów 2016-06-20 21 340,75
66. 2016-05-31 Wykonanie mapy do celów projektowych w związku z koniecznością przygotowania projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice Przemysław Przerywacz GEo-LIT ul.Agrestowa 45, 55-093 Kiełczów 2016-06-30 1 722,00
67. 2016-05-31 wykonanie aktualizacjimapy do celów projektowych odcinka ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim Przemysław Przerywacz "GEO-LIT" ul. Agrestowa 45, 55-093 Kiełczów 2016-08-01 1 107,00 zł
68. 2016-05-25 Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław 2016-12-30 68250
69. 2016-06-03 Podział geodezyjny działek o numerach 108/2, 108/4, 108/8, w obrębie Łany Przemysław Przerywacz "GEO-LIT", ul Agrestowa 45, 55-093 Kiełczów 2016-09-05 4305
70. 2016-06-03 Dokumentacja projektowa "Modernizacji ulicy Szkolnej w miejscowości Dobrzykowice" Marcin Balicki, ul. Królewska 25/2, 51-200 Wrocław 2016-06-30 3600,00