Przejdź do stopki

Rejestr umów 2016

Rejestr umów 2016 (strona 9/23)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
81. 2016-06-28 Dostawa i montaż systemu alarmowego oraz monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego i podejmowania interwencji w obiekcie- świetlica wiejska w Czernicy PRYWATNA AGENCJA OCHRONY "QUEST", ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ Stanisław Łacina, ul. Aleja Wolności 7a/6, 55-220 Jelcz- Laskowice 2017-12-31 2 275,50
82. 2016-06-28 Dostawa i montaż systemu alarmowego oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego i podejmowania interwencji w obiekcie Zamawiającgo - świetlica wiejska w Gajkowie PRYWATNA AGENCJA OCHRONY "QUEST", ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ Stanisław Łacina, ul. Aleja Wolności 7a/6, 55-220 Jelcz- Laskowice 2017-12-31 3 837,60
83. 2016-06-28 Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2017 do 31.12.2018r. ENMEDIA Sp. z o.o. ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań 6027,00
84. 2016-06-30 Wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych, polegających na wykonaniu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Truskawkowej w miejscowości Krzyków KRYZA Marcin Krzyżanek ul. Kolista 3 lok. 4, 54-152 Wrocław 2016-07-29 11 070,00
85. 2016-06-28 Świadczenie usług doradztwa prawnego Radca prawny Marta Lamch-Rejowska zam. we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 59 c/8, 53-533 Wrocław 2016-12-31 6150,00
86. 2016-06-09 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja Ośrodek Sportu i Rekreacji który jest zlokalizowany 55-003 Chrząstawa Mała Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków 2016-09-09 1515,36
87. 2016-07-01 Usługa usunięcia suchych gałęzi z jesionów wyniosłych rosnących przy drodze gminnej - ulicy Głównej w m.Krzyków i zagospodarowanie pozostałości po wycince Ludwik Fałat TECHNET z siedzibą Ligota Piękna ul. Prosta 17, 55-114 Wisznia Mała 2016-08-16 3500,00
88. 2016-07-14 Świadczenie usług transportu zbiorowego Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą 51-162 Wrocław ul. Długosza 60 2017-12-31 1.368.500,00
89. 2016-07-14 Wykonanie na rzecz Zamawiającego kompletnych robót budowlanych, polegających na "Remoncie drogi ul. Modrzewiowej w miejscowości Krzyków, gmina Czernica" STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław 2016-09-14 153 149,10
90. 2016-07-14 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy zadaniu "Remont drogi ul. Modrzewiowej w miejscowości Krzyków, gmina Czernica" Biuro Inżynierskie VIA REGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Klonowej 10 3 075,00