Przejdź do stopki

Rejestr umów 2016

Rejestr umów 2016 (strona 4/23)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
31. 2016-03-17 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do budowy oświetlenia drogowego drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Czernicy "FHU MIKAR Miłosz Ruszel ul. Chopina 5/1 Oleśnica" 2016-09-15 3 567,00
32. 2016-03-21 Wykonanie, dostawa wraz z rozładunkiem tabliczek z nazwami ulic, znaków drogowych oraz słupków z oprzyrządowaniem. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe ZNAK s.c. ul. Staszica 1 63-100 Śrem 2016-04-05 13 482,00
33. 2016-03-16 Wykonania prac demontażu pieca i montażu kuchni węglowej GREEN HEAT MONIKA WŁODYKA, z siedzibą w Jeszkowicach (55-003) przy ul. Międzywałowej 8 2016-03-22 3 199,23
34. 2016-03-30 Remont bieżący (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych na terenie gminy Czernica MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Wilczycach, przy ulicy Wilczyckiej 5, kod pocztowy 51-361 Wrocław 2016-05-25 68 338,80
35. 2016-03-21 Wykonanie, dostawa wraz z rozładunkiem tabliczek z nazwami ulic, znaków drogowych, oraz słupków z oprzyrządowaniem, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ZNAK” s.c. Krzysztof Bąk Jacek Grycz, z siedzibą przy ulicy Stanisława Staszica 1, 63-100 Śrem 2016-04-05 13 482,00
36. 2016-03-17 Szkolenie- Planowanie w procesie odnowy wsi w sołectwie Nadolice Wielkie w dniu 22.03.2016 r. Paweł Antoniewicz "Przestrzeń otwarta" ul. Ostroroga 2c, 52-421 Wrocław 2016-03-22 1 125,00
37. 2016-03-29 Roboty budowlane polegające na remoncie bieżącym (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych z kruszywa kamiennego, betonowego na terenie Gminy Czernica USŁUGI TRANSPORTOWO SPRZĘTOWE STANISŁAW CYGAN, z siedzibą w Bykowie, przy ulicy Wrocławskiej 92, 55-095 Mirków 2016-05-25 72 139,50
38. 2016-03-23 Zakup wraz z dostawą artykułów promocyjnych Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna MANUMANIA Dziewczyny z Gminy z siedzibą przy ulicy Dembowskiego 37 A, 51-670 Wrocław 2016-04-07 1 120,00
39. 2016-03-31 Ocena stanu technicznego (ekspertyza) czterech obiektów mostowych położonych w m. Gajków (obiekt kratowy przy ul. Mostowej) i m. Jeszkowice (3 obiekty mostowe k. śluzy Janowice w ciągu ul. Międzywałowej) TARCOPOL sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, Oddział we Wrocławiu, ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław 2016-06-30 46 248,00
40. 2016-03-31 Usługa usunięcia drzew z działek : 236/1, 236/2 i 317 w m. Dobrzykowicach Ludwik Fałat TECHNET, NIP 915-124-19-30 z siedzibą w Ligocie Pięknej przy ulicy Prostej 17, 55-114 Wisznia Mała 2016-05-31 1 300,00