Przejdź do stopki

Rejestr umów 2016

Rejestr umów 2016 (strona 8/23)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
71. 2016-06-09 Przeprowadzenie zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów rolnych na działkach o nr 122/7, 122/9 w obrębie Czernica Anna Różak Usługi Geodezyjne Geoinformatyczne i klasyfikacja gruntów "angeo" mgr. inż. A. Różak z siedziba w Szczodre, ul. Lipowa 10, 55-095 Mirków 2016-09-30 1476,00
72. 2016-06-10 Bieżąca konserwacja jezdni dróg gminnych polegający na naprawie ubytków i wybojów. POL- DRÓG DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Cieśle 44, 55-200 Oleśnica 2016-07-11 20930,00
73. 2016-06-10 Bieżąca konserwacja jezdni dróg gminnych polegający na remoncie ubytków i wybojów. Przedsiebiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o z siedzibą w Brzegu, ul. oławska 26a, 49-300 Brzeg 2016-07-22 73 800,00
74. 2016-06-10 Doprojektowanie elementów uspokojenia ruchu;odpowiednia modyfikację posiadanych przez Gminę przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zadania " Modernizacja ulicy Odrzańskiej w miejscowości Łany" Marcin Balicki, ul. Królewska 25/2, 51-200 Wrocław 2016-08-31 3000,00
75. 2016-06-14 Wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Południowej w miejscowości Dobrzykowice Artur Dziuba z siedziba w Kamieńcu Wrocławskim, 55-002 Kamieniec Wrocławski 2016-07-31 15288,90
76. 2016-06-16 Naprawa i konserwacja systemu alarmowego świetlicy wiejskiej w Ratowicach. Stanisław Łcinka, Prywatna Agencja Ochrony "QUEST", Zakład Pracy Chronionej, ul. Aleja Wolności 7a/6, 55-220 Jelcz- Laskowice 2016-06-15 596, 55
77. 2016-06-16 Zakup urządzeń wraz z montażem domofonu dla rodzin zamieszkałych w budynku GOPS w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78 Stanisław Łacina, PRYWATNA AGENCJA OCHRONY "QUEST", ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, ul. Aleja Wolnosci 7a/6, 55-220 Jelcz- Laskowice 2016-06-30 3505,50
78. 2016-06-16 Uzyskanie odstępstwa od zakazu prowadzenia robót budowlanych na terenach zagrożonych powodzią dla zadania "Modernizacja ulicy Kochanowskiego w miejscowości Czernica" BIURO PROJEKTOWANIA I WYKONASTWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH inż. Jan Witka, ul. Okrzei 15, 55-010 Święta Katarzyna 2016-10-16 3567,00
79. 2016-06-17 Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie zabezpieczonych odpowiednio i ich utylizację wyrobów zawierających "EKO- MIX" Konstanty Spurek, ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław 2016-08-30 18279,11
80. 2016-06-24 Nadzór inwestorski w specjalności instalacje konstrukcje- budowlane, przy realizacji wymiany pokrycia dachu z płyt eternit na dachówkę ceramiczną (kolor czerwony) wraz z ułożeniem membrany przeciewiatrowej i wymianą części zdegradowanych elementów. Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi Sławomir Tomala, ul. Łowiecka 2, 58-210 Łagiewniki 1476,00