Przejdź do stopki

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernica 2012

Treść

 
INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZERNICY
 
Z DNIA 10 lutego 2012 R.

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zmianami) oraz wytycznych w sprawie wykonywania zadań przez terytorialne komisje wyborcze do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy , zarządzonych na dzień 25 marca 2012 r.. (załącznik do uchwały PKW z dnia 25.09.2006 r.)
Gminna Komisja Wyborcza w Czernicy informuje, iż dnia 10 lutego 2012 r. ukonstytuowała się w następujący sposób:

  1. Edyta Marszałek - przewodnicząca
  2. Zofia Gębala – zastępca przewodniczącej
  3. Katarzyna Gróbarczyk – członek
  4. Janina Głowacka - członek
  5. Stanisława Krystyna Korczyńska - członek
  6. Maria Ewa Kozakiewicz - członek
  7. Natalia Wychudzka - członek

Gminna Komisja Wyborcza w Czernicy, celem zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 4, będzie pełnić dyżury w następujących dniach:

dnia: 15.02.2012 (środa) godz. 13.30 – 15.30
dnia: 17.02.2012 (piątek) godz. 13.30 – 15.30
dnia: 22.02.2012 (środa) godz. 13.30 – 15.30
dnia: 24.02.2012 (piątek) godz. 8.00 – 24.00


 
Siedzibą Komisji jest Urząd Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3, pok. 19


Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy
 
/-/ Edyta Marszałek