Przejdź do stopki

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernica 2012

Treść


 
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Rady Gminy Czernica zarządzonych na dzień 25 marca 2012 r. 
Nr okręgu wyborczego
 
Granice okręgu
 
Liczba radnych wybieranych w okręgu

4


Kamieniec Wrocławski, Łany

1

 
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy będzie budynek Urzędu Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3; tel. 318-01-23, 318-01-77


 
Wójt
 
Gminy Czernica

 
/-/ Stefan Dębski