Przejdź do stopki

Wykaz podatników którym udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty, udzielono pomocy publicznej

Treść

Wykaz osób fizycznych

którym w 2012 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono, ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł