Przejdź do stopki

Wykaz podatników którym udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty, udzielono pomocy publicznej

Treść

Wykaz

osób fizycznych którym w 2022 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych

Informacja

o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w III kwartale 2017 r. w zakresie należności budżetowych