Przejdź do stopki

Wykonanie budżetu

Treść

Wykonanie budżetu

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czernica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku