Przejdź do stopki

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 2018

Treść

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Styczeń 2018 r. – podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów (plik PDF)

Kwiecień 2018 r. - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (plik PDF)

Korekta aktualizacji PKD ogłoszonej w kwietniu 2018 r (plik PDF).

Październik 2018 r. - aktualizacja PKD i statystycznej liczby uczniów (plik PDF)

 

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ww. ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Czernica w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli