Przejdź do stopki

Uchwały RIO

Treść

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2023 r. nr LVII/553/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2024-2045 oraz LVII/554/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2024 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Czernica nr XLVI/451/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2023-2045 oraz w uchwale Rady Gminy Czernica nr XLVI/452/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2023 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXXIII/349/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica oraz w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXXIII/350/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2022 rok