Przejdź do stopki

Uchwały RIO

Treść

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Czernica nr XLVI/451/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2023-2045 oraz w uchwale Rady Gminy Czernica nr XLVI/452/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2023 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXXIII/349/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica oraz w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXXIII/350/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2022 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXI/222/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 oraz w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXI/223/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czernica na 2021 rok.