Przejdź do stopki

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 2017

Treść

 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji, o których mowa w art. 78b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz o statystycznej liczbie dzieci/uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o której mowa w art. 78c ust. 1 ww. ustawy oraz informacje o ich aktualizacjach dokonywanych na podstawie art. 78c ust. 2 i 3 ww. ustawy.

Styczeń 2017 r. – podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów (plik PDF)

Marzec 2017 r. – aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (plik PDF)
- korekta podstawowej kwoty dotacji ogłoszonej 31.03.2017 r.

Październik 2017 – aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów (plik PDF)
- korekta podstawowej kwoty dotacji ogłoszonej 31.10.2017 r.


Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Czernica w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli