Przejdź do stopki

WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

Treść

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy

z dnia 19.10.2006 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tekst jednolity: Dz.U. Nr 113, poz. 984 ze zmianami)

Gminna Komisja Wyborcza wzywa Komitety Wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na wójta Gminy Czernica do dnia 24.10.2006r. Komisja będzie pełnić dyżury w następujących godzinach:

-              dnia 20.10.2006 r. - godz. 14.00 - 16.00xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

-              dnia 23.10.2006 r. - godz. 14.00 - 16.00

-              dnia 24.10.2006 r. - godz. 14.00 - 24.00

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy jest budynek Urzędu Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 pokój 19.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Janina Głowacka