Przejdź do stopki

WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

Treść

 


OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy

z dnia 14.10.2006 r.


Na podstawie art. 108, ust. 1 Ustawy z dn. 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza

do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, nr 159, poz. 1547 ze zmianami)

Gminna Komisja Wyborcza wzywa Komitety Wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Gminy Czernica w okręgu wyborczym nr 10 (Chrząstawa Wielka) do dnia 19.10.2006r. :


  • dnia 16.10.2006 r. - godz. 14.00 - 16.00

  • dnia 17.10.2006 r. - godz. 14.00 - 16.00

  • dnia 18.10.2006 r. - godz. 15.00 - 17.00

  • dnia 19.10.2006 r. - godz. 8.00 - 24.00

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy jest budynek Urzędu Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 pokój 19.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
Janina Głowacka