Przejdź do stopki

WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

Treść

OGŁOSZENIE

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2006 r.

Działając na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. Nr 2003 r. Nr 159. poz. 1547. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2006 r. Nr 34, poz. 242, Dz. U. z 2006 r. Nr 146, poz. 1055, Dz. U. z 2006 r. Nr 159, poz. 1127) podaję do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy, powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Czernica oraz bezpośrednich wyborów Wójta Gminy Czernica, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Czernicy


Członkowie:

1.   Stanisława Korczyńskaxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2.                            Renata Godek - Fiet

3.                            Anna Krzywoń

4.                            Władysław Tokarz

5.                            Janina Głowacka

6.                            Tadeusz Drozd

7.                            Marcin Gałandziej

 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

/-/ Marian GRUSZCZYŃSKI