Przejdź do stopki

Rejestr umów 2018

Rejestr umów 2018 (strona 7/29)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
61. 2018-03-28 Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Czereśniowej na dz. nr 25/1, 406/3, 23/1, w miejscowości Wojnowice Artur Dziuba, ul. Wrocławska 9, 55-002 Kamieniec Wrocławski 2018-07-02 18 450,00
62. 2018-03-28 Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zbożowej na dz. nr 47 w miejscowości Łany Connection Water Grzegorz Dobrzański, ul. Zielona 9, 55-003 Nadolice Małe 2018-06-29 21 600,00
63. 2018-03-28 Wykonanie działań w ramach imprezy plenerowej w dniu 02.06.2018r. w Chrząstawie Usługi Muzyczne Marek Kalinowski z siedzibą przy ulicy Wiśniowej 1, 55-080 Mokronos Dolny, 2018-06-02 2 000,00
64. 2018-04-09 Wykonanie przeglądów i konserwacji gaśnić oraz hydrantów wewnętrznych w obiektach gminnych GAMI SERWIS PPOŻ MIROSŁAW WYPYCH, ul.Irkucka 18, 51-210 Wrocław 2018-04-23 2 214,00
65. 2018-04-09 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Gajkowie FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” ul.Fryderyka Chopina 5/1,56-400 Oleśnica 2018-08-09 5 842,50
66. 2018-04-09 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy oświetlenia ulicznego ul. Bażantowej w Jeszkowicach FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” ul.Fryderyka Chopina 5/1,56-400 Oleśnica 2018-08-09 4 735,50
67. 2018-10-03 Przeprowadzenie podziału nieruchomośći oznaczonej jako działki ewidencyjnej o numerze 444 obręb Chrząstawa Mała ANGEO Anna Różak, ul. Lipowa 10, 55-095 Mirków 2018-11-30 3 075,00
68. 2018-10-03 Przeprowadzenie podziału nieruchomośći oznaczonej jako działki ewidencyjnej o numerze 613 obręb Kamieniec Wrocławski ANGEO Anna Różak, ul. Lipowa 10, 55-095 Mirków 2018-11-30 3 075,00
69. 2018-10-03 Przeprowadzenie podziału nieruchomośći oznaczonej jako działki ewidencyjnej o numerze 295 i 291 obręb Dobrzykowice ANGEO Anna Różak, ul. Lipowa 10, 55-095 Mirków 2018-11-30 9 840,00
70. 2018-10-03 Przeprowadzenie podziału nieruchomośći oznaczonej jako działki ewidencyjnej o numerze 276/2 obręb Dobrzykowice ANGEO Anna Różak, ul. Lipowa 10, 55-095 Mirków 2018-11-30 3 075,00