Przejdź do stopki

Rejestr umów 2018

Rejestr umów 2018 (strona 6/29)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
51. 2018-03-13 Usunięcie posuszu z drzew, zlokalizowanych w parku przy ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim. ABC ARBO Jarosław Jasiński, ul.Oleśnicka 16, 55-220 Jelcz-Laskowice 2018-04-13 3 186,00
52. 2018-03-14 Przygotowanie i przeprowadzenie jako Pełnomocnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na okres 01.01.2019 do 31.12.2020 ENMEDIA Sp. z o.o. ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań 4 000,00
53. Umowa najmu ruchomości-kserokopiarki Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa w zależności od ilości wydruku
54. 2018-03-20 Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim (na odcinku od skrzyżowania z ul. Dębową do wału przeciwpowodziowego) Etap 1A Pro-Tra Building Sp. z o.o., ul.Marca Polo 57, 51-504 Wrocław 2018-08-31 685 826,70
55. 2018-03-21 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na przebudowie ul. Widawskiej w miejscowości Dobrzykowice km 0+000-0+340 NADZÓR BUDOWLANY Waldemar Mandziuk, ul. Wiśniowa 4, 59-300 Lubin 2018-08-31 3 444,00
56. 2018-03-21 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na przebudowie ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim (na odcinku od skrzyżowania z ul. Dębową do wału przeciwpowodziowego) Etap 1A PRACOWNIA PROJEKTOWA POTOCZNY, ul. Pszenna 8, 55-040 Ślęza 2018-08-31 4 797,00
57. 2018-03-19 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków 2019-09-30 833,45
58. 2018-03-27 Przebudowa ul. Głównej w zakresie chodnika i odwodnienia w Wojnowicach PLAYLAND Piotr Jarząbek, ul.Platanowa 24, 49-304 Brzeg 2018-09-07 418 128,76
59. 2018-03-27 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na przebudowie ul. Głównej w zakresie chodnika i odwodnienia w Wojnowicach zwane dalej przedmiotem umowy. BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA SP. Z O.O ul. Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski 2018-09-07 1 476,00
60. 2018-03-23 Wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego prac porządkowych na terenie działki Gminnej 516/1 MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA 2018-04-15 6 500,00