Przejdź do stopki

Rejestr umów 2018

Rejestr umów 2018 (strona 5/29)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
41. 2018-03-05 Roboty budowlane polegające na remoncie ul. Cichy Kącik w miejscowości Kamieniec Wrocławski MARKO Marek Bernacki, ul.Poprzeczna 6, 55-002 Gajków 2018-05-30 98 882,10
42. 2018-03-06 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na remoncie ul. Cichy Kącik w miejscowości Kamieniec Wrocławski” BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA SP. Z O.O ul. Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski 2018-05-30 1 230,00
43. 2018-03-13 Budowa miejsc postojowych przy świetlicy przy ul.Wrocławskiej 36 w Chrząstawie Wielkiej, działka nr 505 ZAKŁAD BUDOWLANY "KRIBUD", ul.Zwrócona 114, 57-200 Ząbkowice Śląskie 2018-06-15 129 773,53
44. 2018-03-10 Umowa licencyjna-jednorazowa na publiczne wykonanie utworów podczas wystepów estradowych w Jeszkowicach pod nazwą Janusz Cedro ZAiKS 2018-03-10 Zależna od liczby uczestników
45. 2018-03-10 Umowa licencyjna-jednorazowa na publiczne wykonanie utworów podczas wystepów estradowych w Jeszkowicach pod nazwą Biesiadowanie ZAiKS 2018-03-10 90,81
46. 2018-03-07 Konsultacja i wykonanie weryfikacji raportu efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych KRYNOS -Paweł Jabłecki, ul. Egejska 15/20, 02-764 Warszawa 2018-03-20 1 107,00
47. 2018-03-08 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy oświetlenia ulicznego ul. Szafirowej w Dobrzykowicach. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” ul.Fryderyka Chopina 5/1,56-400 Oleśnica 2018-07-08 14 760,00
48. 2018-03-08 SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY GMINY CZERNICA LIDER KONSORCJUM-IWONA DATA ul.Powstańców Śląskich 206 lok. 10 2018-12-31 400,00 za wykonanie jednego operatu
49. 2018-03-15 Przebudowa ul. Widawskiej w miejscowości Dobrzykowice km 0+000-0+340 Pro-Tra Building Sp. z o.o., ul.Marca Polo 57, 51-504 Wrocław 2018-08-31 650 000,00
50. 2018-03-14 Pałnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej ul. Wrocławska 36 w Chrząstawie Wielkiej, działka 505 BIURO IŻYNIERSKIE VIA REGIA Sp. z o.o.,ul.Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski 1 230,00