Przejdź do stopki

Rejestr umów 2016

Rejestr umów 2016 (strona 3/23)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
21. 2016-02-22 Sporządzenie części drogowej metryki przejazdów kolejowo - drogowych wraz z pomiarem natężenia ruchu Biuro Inżynierskie Via Regia Sp z o.o. 2016-05-31 7 626,00
22. 2016-02-23 Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 263/14 pod budowę cmentarza w Kamienńcu Wrocławskim Usługi Geodezyjne i kartograficzne Alicja Zdun 2016-03-31 4 000,00
23. 2016-03-04 Opracowanie wielobranzowej dokumentacji kosztorysowej i STWiOR do projektu pn. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach Wielkich Grzegorz Janki ul. Balzaka 26/4, 52-437 Wrocław 2016-03-14 3 500,00
24. 2016-02-24 Analiza istniejącej organizacji ruchu w m. Kamieniec Wrocławski, ul. Polna, ul. Cichy Kącik, ul. Kolejowa, ul. Malinowa, ul. Poprzeczna Paweł Bąk 2016-06-30 10 000,00
25. 2016-03-09 Budowa odcinka sieci wodociagowej dz. 106/11,105,104/8,103,231,344/12 w miejscowości Dobrzykowice Zakad Instalacji Sanitarnych c.o. i gaz Didyk Andrzej 2016-03-31 19 434,00
26. 2016-03-14 Budowa oświetlenia drogowego w Nadolicach Wielkich ul. Wrocławska II etap TELFA Zakład Robót Teletechnicznych uL. Towatrowa 28 Świdnica 2016-06-30 80 450,16
27. 2016-03-17 Wykonanie aktualizacji dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej Wojciech Wartalski WOD-KAN PROJEKT Projektowanie, kierowanie robotami , nadzór Oława ul. Wiejska 48/10 2017-01-15 123 000,00
28. 2016-02-25 Sukcesywna dostawa kruszywa dla potrzeb Gminy Czernica MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA (ul. Wilczycka 5, Wilczyce) 2016-12-31 143664,00
29. 2016-03-21 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu/ przebudowy dróg osiedlowych ul. Wojska Polskiego w Czernicy DROGTIM Adam Pałucki ul. Kątna 24a, 55-093 Kiełczów 2016-08-18 15 621,00
30. 2016-03-17 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do budowy oświetlenia ulicznego ul. Wesoła w Gajkowie "FHU MIKAR Miłosz Ruszel ul. Chopina 5/1 Oleśnica" 2016-08-15 6 027,00