Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2009-2018

Treść

Konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżanowicach

Nabór

na wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Czernica

Nabór

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica ogłasza nabór na stanowisko kierownika ds. kanalizacji.

Nabór

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Nabór

na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej

Nabór

na stanowisko urzędnicze ds. budowy i remontów obiektów kubaturowych w UG Czernica