Przejdź do stopki

DANE TELEADRESOWE

Treść

 

Rada Gminy Czernica, Wójt Gminy Czernica, Urząd Gminy Czernicy

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

telefon / faks:  71 7265700
strona internetowa:   http://www.czernica.pl
adres internetowy:  czernica[at]czernica.pl
konto podstawowe gminy: Santander Bank Polska S.A.
Nr 89 1090 2398 0000 0001 4728 8988
konto bankowe do wpłat podatków i opłat lokalnych: Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989
konto bankowowe dla  wpłaty wadium  
i zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Santander Bank Polska S.A.
Nr 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997
należności cywilnoprawne Santander Bank Polska S.A.
Nr 45 1090 2398 0000 0001 4728 9004
NIP Urzędu Gminy Czernica:  896-13-14-672
NIP Gminy Czernica:  912-11-01-093
Skrytka ePUAP /m8rx5cp625/skrytka

 

Na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono całodobowo telefon nr: 605 622 266

Numer konta przeznaczony na opłaty za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

24 1090 2398 0000 0001 4728 8994

Opłaty:
- adiacencka
- renta planistyczna
- pas drogowy
70 1090 2398 0000 0001 4949 5498

 

Godziny pracy Urzędu Gminy Czernica

 

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:15              
7:30 - 15:15
8:00 - 17:00
7:30 - 15:15
7:30 - 15:15

Godziny obsługi EWIDENCJI LUDNOŚCI oraz USC

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:00             
7:30 - 15:00
8:00 - 17:00
7:30 - 15:00
7:30 - 14:30

Centrala telefoniczna

telefon i faks

71 7265700

 

 

 

Bezpośrednie numery telefonów

 


 

 


 

 

telefon          email
Sekretariat  71 7265700 czernica[at]czernica.pl
Kancelaria ogólna  502 735 430 bok[at]czernica.pl
Zarządzanie kryzysowe 605 622 266  
 
 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 
telefon         email
Sekretarz Gminy 501 184 901 sekretarz[at]czernica.pl
Zastęca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 502 735 367 k.klimowicz[at]czernica.pl

sprawy meldunkowe, ew. działalności gospodarczej
USC, sprawy meldunkowe, ew. działalności gospodarczej

502 735 347
502 735 357

w.woroniecka[at]czernica.pl
m.zaczek[at]czernica.pl
m.sypniewska[at]czernica.pl

oświata 609 275 544
510 023 989
m.kozakiewicz[at]czernica.pl
a.fiskies[at]czernica.pl

obsługa Rady Gminy Czernica,

 

kadry

603 402 385

 

510 023 917

biurorady[at]czernica.pl
i.janus[at]czernica.pl

a.strugala[at]czernica.pl

     

ochrona środowiska,  rolnictwo
 

603 284 455 m.dabrowska[at]czernica.pl
j.golonowicz@czernica.pl
p.zielinska@czernica.pl

OC, współpraca ze stowarzyszeniami,

605 622 266

789 059 281

obrona[at]czernica.pl

j.herok[at]czernica.pl

promocja i komunikacja społeczna
redakcja BIP
promocja i komunikacja społeczna

880 670 617

m.galandziej[at]czernica.pl
bip[at]czernica.pl
informatyk

453 036 538
502 735 394 

m.jaszowski[at]czernica.pl
k.pindera[at]czernica.pl
Koordynator ds. dostępności architektonicznej,
cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej
 
605 622 266

koordynator.ds.dostepnosci[at]czernica.pl

 
 Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
telefon         email
Kierownik referatu 502 735 457 e.dobrowolska-radominska[at]czernica.pl
Zastępca Kierownika referatu 601 816 683 r.makiela[at]czernica.pl
decyzje o warunkach zabudowy, 693 830 301 l.krent[at]czernica.pl

drogi
 

 

509 574 927
453 036 540
502 735 453

 
 

b.kaczka-folaron[at]czernica.pl
a.zawisza[at]czernica.pl
a.dorociak[at]czernica.pl
 

budowa i remonty gminnych obiektów budowlanych

 


502 735 517
502 735 290
 e.poliszuk[at]czernica.pl
k.winnicka[at]czernica.pl
m.piwowarski[at]czernica.pl
inwestycje liniowe i prawo wodne

607 686 441
 

j.sisler[at]czernica.pl
 
UWAGA - poniższe stanowiska znajdują się w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 1 - w starym budynku szkoły podstawowej.
Geodezja, decyzje podziałowe, opłaty adiacenckie 502 735 276 m.kus[at]czernica.pl
Planowanie przestrzenne - procedury, wypisy i wyrysy ze studium i MPZP oraz rewitalizacji, opinie z MPZP, opłata planistyczna 501 184 913 s.stankowska[at]czernica.pl
Planowanie przestrzenne – procedury, zaświadczenia, opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości, opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury technicznej, 789 059 132 a.szutowicz[at]czernica.pl
Inwestycje liniowe i prawo wodne, Numeracja porządkowa nieruchomości i nadanie nazwy ulic, 502 735 302 m.goszczynska[at]czernica.pl
 
Zastępca Wójta
Andrzej Czech                                                                                   
Zamówienia publiczne
                                                                                    502 735 268   k.zawadka[at]czernica.pl
                                                                                                            m.kaluza[at]czernica.pl
Pozyskiwanie środkow zewnętrznych
                                                                                    502 735 495 t.jankowski[at]czernica.pl
 
Referat Finansowy
 
telefon        email
Skarbnik Gminy 502 735 410 skarbnik[at]czernica.pl
Główny Księgowy Urzędu 502 735 325 a.swirsz[at]czernica.pl
płace 509 575 067 a.szargut[at]czernica.pl
rozliczenia budżetowe

502 735 425
510 023 895
 


b.wachowska[at]czernica.pl
 

księgowość budżetowa gminy
 

501 184 916
 

a.krzywon[at]czernica.pl
a.mielcarz[at]czernica.pl

 

Oddział Podatków i Opłat Lokalnych

 

   
Kierownik Oddziału 509 575 068 a.nyklasz[at]czernica.pl
księgowość podatkowa

502 735 467

m.wojnarowska[at]czernica.pl

podatki - os. fizyczne, informacje o gruntach i nieruchomościach

509 575 069
502 735 466

k.danielska[at]czernica.pl
k.kowalska[at]czernica.pl
j.piotrowska[at]czernica.pl
d.laba[at]czernica.pl

windykacja  

789 059 018


m.olejarnik-kowalska[at]czernica.pl

podatek od środków transportowych 509 575 069 a.kujawa[at]czernica.pl
podatki - os. prawne, akcyza 511 159 620 j.fesser-tatarowicz[at]
czernica.pl

 

Referat Mienia i Transportu Publicznego 

 

referat znajduje się w Dobrzykowicah przy ulicy Szkolnej 1 - w starym budynku szkoły podstawowej

 

                                                                                                        telefon                    email  

                                                                         

Kierownik referatu                                                                  502 735 269        i.czupta[at]czernica.pl

 

Transport publiczny - linie autobusowe 845, 855, 920          501 184 876        s.curylo[at]czernica.pl
Komunikacja wewnątrzgminna - linie Z1, Z2, Z3                    789 059 577        k.biernacka[at]czernica.pl

 

zasób komunalny -
dzierżawy i sprzedaż nieruchomości, lokale komunalne,
pierwokupy, odszkodowania za drogi publiczne                 789 059 460         m.zegan[at]czernica.pl
                                                                                                                                 

                                                                                                       

Wynajem świetlic wiejskich                                                      502 735 539         r.kilan[at]czernica.pl
 

 

audytor wewnętrzny                                                                    502 735 493       k.paliwoda[at]czernica.pl

 

 

Połączenie na centralę (71 72 65 700) z możliwościa przełączania rozmów do wszystkich pracowników, płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń stacjonarnych.

Bezpośrednie numery do pracowników płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń na telefony komórkowe.