Przejdź do stopki

DANE TELEADRESOWE

Treść

Rada Gminy Czernica, Wójt Gminy Czernica, Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice

telefon / faks:  71 7265700
strona internetowa:  http://www.czernica.pl
adres internetowy:  czernica[at]czernica.pl
konto podstawowe gminy: Santander Bank Polska S.A.
Nr 89 1090 2398 0000 0001 4728 8988
konto bankowe do wpłat podatków i opłat lokalnych: Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989
konto bankowowe dla  wpłaty wadium  
i zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Santander Bank Polska S.A.
Nr 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997
należności cywilnoprawne Santander Bank Polska S.A.
Nr 45 1090 2398 0000 0001 4728 9004
NIP Urzędu Gminy Czernica:  896-13-14-672
NIP Gminy Czernica:  912-11-01-093
Skrytka ePUAP /m8rx5cp625/skrytka

 

Na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono całodobowo telefon nr: 605 622 266

Numer konta przeznaczony na opłaty za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

24 1090 2398 0000 0001 4728 8994

Opłaty:
- adiacencka
- renta planistyczna
- pas drogowy
70 1090 2398 0000 0001 4949 5498

 

Godziny pracy Urzędu Gminy Czernica

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:15              
7:30 - 15:15
8:00 - 17:00
7:30 - 15:15
7:30 - 15:15

Godziny obsługi EWIDENCJI LUDNOŚCI oraz USC

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:00             
7:30 - 15:00
8:00 - 17:00
7:30 - 15:00
7:30 - 14:30

Centrala telefoniczna

telefon i faks

71 7265700

 

 

Bezpośrednie numery telefonów

Siedziba główna Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3.

telefon          email
Sekretariat  71 7265700 czernica[at]czernica.pl
Kancelaria ogólna  502 735 430 bok[at]czernica.pl
Zarządzanie kryzysowe 605 622 266 obrona[at]czernica.pl
 
 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 
telefon         email
Kierownik Referatu Ogranizacyjnego i Spraw Obywatelskich 603 402 385 i.janus[at]czernica.pl
Zastęca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 502 735 367 k.klimowicz[at]czernica.pl

sprawy meldunkowe, ew. działalności gospodarczej
USC, sprawy meldunkowe, ew. działalności gospodarczej

502 735 347
502 735 357

w.woroniecka[at]czernica.pl
m.zaczek[at]czernica.pl
m.sypniewska[at]czernica.pl

promocja redakcja BIP
 

880 670 617

m.galandziej[at]czernica.pl
bip[at]czernica.pl
Informatyk 502 735 394 informatyk[at]czernica.pl
Zastępca Wójta 515 175 666 d.koprowski[at]czernica.pl
Zamówienia publiczne 502 735 268 m.kaluza[at]czernica.pl
k.zawadka[at]czernica.pl
Oddział Podatków i Opłat Lokalnych
Kierownik Oddziału 509 575 068 a.nyklasz[at]czernica.pl
księgowość podatkowa 502 735 467 m.wojnarowska[at]czernica.pl
podatki - os. fizyczne, informacje o gruntach i nieruchomościach

509 575 069
502 735 466
453 036 536

k.danielska[at]czernica.pl
k.kowalska[at]czernica.pl
d.laba[at]czernica.pl
windykacja 789 059 018
789 059 526

m.olejarnik-kowalska[at]czernica.pl
j.kuzma[at]czernica.pl

podatek od środków transportowych 509 575 069 a.kujawa[at]czernica.pl
podatki - os. prawne, akcyza 511 159 620 j.fesser-tatarowicz[at]czernica.pl

Odział zamiejscowy Urzędu Gminy w Czernicy w Dobrzykowicach
przy ul. Szkolnej 1
(budynek starej szkoły podstawowej)

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kierownik Referatu Ogranizacyjnego i Spraw Obywatelskich 603 402 385 i.janus[at]czernica.pl
oświata 609 275 544
510 023 989
m.kozakiewicz[at]czernica.pl
a.fiskies[at]czernica.pl
zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 605 622 266 b.perner@czernica.pl
współpraca z organizacjami w zakresie pożytku publicznego, publiczna służba zdrowia, sport 789 059 281 j.herok@czernica.pl
informatyk 453 036 538 m.jaszowski[at]czernica.pl
 
Zastępca Wójta 515 175 666 d.koprowski[at]czernica.pl
Pozyskiwanie środków zewnętrznych 502 735 495 t.jankowski[at]czernica.pl
Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
telefon         email
Kierownik referatu 502 735 457 e.dobrowolska-radominska[at]czernica.pl
Zastępca Kierownika referatu 601 816 683 r.makiela[at]czernica.pl
decyzje o warunkach zabudowy, 693 830 301 l.krent[at]czernica.pl
Koordynator ds. dostępności architektonicznej,
cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej
605 622 266 koordynator.ds.dostepnosci@czernica.pl

drogi
 

 

509 574 927
453 036 540
502 735 453

 
 

b.kaczka-folaron[at]czernica.pl
s.ignaciuk[at]czernica.pl
n.kuzminaska[at]czernica.pl
a.dorociak[at]czernica.pl
 

budowa i remonty gminnych obiektów budowlanych

502 735 517
502 735 290
502 735 265
453 036 537

e.poliszuk[at]czernica.pl
k.winnicka[at]czernica.pl
m.piwowarski[at]czernica.pl
a.rogoza[at]czernica.pl
inwestycje liniowe i prawo wodne

607 686 441

j.sisler[at]czernica.pl
Geodezja, decyzje podziałowe, opłaty adiacenckie 502 735 276 m.kus[at]czernica.pl
Planowanie przestrzenne - procedury, wypisy i wyrysy ze studium i MPZP oraz rewitalizacji, opinie z MPZP, opłata planistyczna 501 184 913 s.stankowska[at]czernica.pl
Planowanie przestrzenne – procedury, zaświadczenia, opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości, opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury technicznej, 789 059 132 a.szutowicz[at]czernica.pl
Inwestycje liniowe i prawo wodne, Numeracja porządkowa nieruchomości i nadanie nazwy ulic, 502 735 302 m.goszczynska[at]czernica.pl
 
 
Referat Finansowy
telefon        email
Skarbnik Gminy 502 735 410 skarbnik[at]czernica.pl
Główny Księgowy Urzędu 502 735 325 a.swirsz[at]czernica.pl
płace 509 575 067 a.szargut[at]czernica.pl
rozliczenia budżetowe


510 023 895
 


b.wachowska[at]czernica.pl
 

księgowość budżetowa gminy
 

501 184 916
509 575 040
789 059 168
453 036 534
453 036 533

a.krzywon[at]czernica.pl
a.mielcarz[at]czernica.pl
m.pindral[at]czernica.pl
a.trojanowska[at]czernica.pl
a.kur-felinczak@czernica.pl
     
Referat Mienia i Transportu Publicznego
Kierownik referatu 502 735 269 i.czupta[at]czernica.pl
Transport publiczny - linie autobusowe 845, 855, 920 501 184 876 s.curylo[at]czernica.pl
Komunikacja wewnątrzgminna - linie Z1, Z2, Z3 789 059 577 k.biernacka[at]czernica.pl
zasób komunalny -
dzierżawy i sprzedaż nieruchomości, lokale komunalne,
pierwokupy, odszkodowania za drogi publiczne
789 059 460 m.zegan[at]czernica.pl
Wynajem świetlic wiejskich  502 735 539 r.kilan[at]czernica.pl

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy
przy ul. Wrocławskiej 78

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu Ogranizacyjnego i Spraw Obywatelskich 603 402 385 i.janus[at]czernica.pl
ochrona środowiska,  rolnictwo

603 284 455

789 059 022
501 184 801

m.dabrowska[at]czernica.pl
j.golonowicz[at]czernica.pl
p.zielinska[at]czernica.pl
a.brys[at]czernica.pl

 

Połączenie na centralę (71 72 65 700) z możliwościa przełączania rozmów do wszystkich pracowników, płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń stacjonarnych.

 

Bezpośrednie numery do pracowników płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń na telefony komórkowe.

 

 

Połączenie na centralę (71 72 65 700) z możliwościa przełączania rozmów do wszystkich pracowników, płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń stacjonarnych.

 

Bezpośrednie numery do pracowników płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń na telefony komórkowe.