Przejdź do stopki

Podatki 2024

Treść

STAWKI PODATKÓW NA 2024 ROK

Podatek od nieruchomości
Informujemy, iż w roku 2024 obowiązywać będą stawki w podatku od nieruchomości zgodne z Uchwałą Rady Gminy Czernica nr LV/527/2023 z dnia  20 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 27 października 2023 r. poz. 5823). KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

Podatek od nieruchomości

2024 ROK

GRUNTY

 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m2

1,34 zł

pod wodami powierzchniowymi za 1 ha

6,66 zł

pozostałe za 1 m2

0,71 zł

objęte obszarem rewitalizacji za 1 m2

4,39 zł

BUDYNKI

 

mieszkalne za 1 m2

1,15 zł

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m2

33,10 zł

dla działalności w zakresie obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym za 1m2

15,50 zł

dla działalności związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych za 1 m2

6,76 zł

pozostałe za 1 m2

11,17 zł

OD BUDOWLI

 

od budowli % ich wartości

2%

 

OBOWIĄZUJĄCE  DRUKI - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Osoby fizyczne:
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: docpdf 
ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf
ZIN-3 Dane pozostałych podatników: docpdf

Osoby prawne:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości: docpdf
ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf


Podatek rolny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024

grunty gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy  - 224,075 zł

grunty pozostałe za 1 ha – 448,15 zł

 

OBOWIĄZUJĄCE  DRUKI -PODATEK ROLNY

Osoby fizyczne:
IR-1 Informacja o gruntach: docpdf
ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf
ZIR-3 Dane pozostałych podatników: docpdf

Osoby prawne:
DR-1 Deklaracja na podatek rolny: docpdf
ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf


Podatek leśny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

stawka podatku leśnego wynosi 72,0346 zł za 1 ha powierzchni lasu

 

OBOWIĄZUJĄCE  DRUKI
Osoby fizyczne:
IL-1 Informacja o lasach: docpdf
ZIL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZIL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf
ZIL-3 Dane pozostałych podatników: docpdf

Osoby prawne:
DL-1 Deklaracja na podatek leśny: docpdf
ZDL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZDL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf


Podatek od środków transportowych
Uchwała nr LVI/544/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 4 grudnia 2023 r. poz. 6530) KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

OBOWIĄZUJĄCE  DRUKI

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych: pdfdoc
DT-1/A Załącznik do Deklaracji DT-1: pdfdoc