Przejdź do stopki

STUDIUM obowiązujące_UCHWAŁA NR LI/485/2023

Treść

 

UCHWAŁA NR LI/485/2023 RADY GMINY CZERNICA z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Czernica

Uchwała NR LI/485/2023

Załącznik nr 1 tekst studium

Załacznik nr 2_rysunek uwarunkowań

Załacznik nr 2_geotiff

Załącznik nr 3_rysunek kierunków

Załącznik nr 3_geotiff

Załącznik nr 5_GML

 

 

PROJEKT (przed uchwaleniem):

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, w zakresie obrębów geodezyjnych Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka:

GML

 

II WYŁOŻENIE

POBIERZ SPAKOWANE ZAŁĄCZNIKI ZIP

POBIERZ ZIP

I WYŁOŻENIE

Uchwała_Załacznik4_Uzasadnienie_projekt

Ujednolicony tekst studium_projekt

Ujednolicony rysunek uwarunkowań_geotif_projekt

Ujednolicony rysunek uwarunkowań_jpg_projekt

Ujednolicony rysunek kierunków_ geotif_projekt

Ujednolicony rysunek kierunków_jpg_projekt

Prognoza oddziaływania na środowisko