Przejdź do stopki

Zmiana SUIKZP - Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka (w trakcie sporządzania)

Treść

GML

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, w zakresie obrębów geodezyjnych Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka:

II WYŁOŻENIE

POBIERZ SPAKOWANE ZAŁĄCZNIKI ZIP

POBIERZ ZIP

I WYŁOŻENIE

Uchwała_Załacznik4_Uzasadnienie_projekt

Ujednolicony tekst studium_projekt

Ujednolicony rysunek uwarunkowań_geotif_projekt

Ujednolicony rysunek uwarunkowań_jpg_projekt

Ujednolicony rysunek kierunków_ geotif_projekt

Ujednolicony rysunek kierunków_jpg_projekt

Prognoza oddziaływania na środowisko