Przejdź do stopki

Petycje 2019

Treść

Petycja nr 2

ws. przesłania do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy/Miasta - linku do informacji w portalu Mikroporady.pl dotyczących istotnych dla Mikroprzedsiębiorców spraw

Petycja nr 4

Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.

Petycja nr 6

ws. dokonania analizy możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeń niem potrzeb interesantów - dot. płatności bezgotówkowych