Przejdź do stopki

Petycje 2023

Treść

Petycja - OiSO.152.2.2023

dot. udzielenia dofinansowania dla dzieci objętych opieką w żłobkach niepublicznych oraz klubach dziecięcych na terenie gminy Czernica oraz otworzenia żłobka publicznego na terenie gminy Czernica

Petycja - OiSO.152.1.2023

dot. budowy oświetlenia ulicznego w Dobrzykowicach na ulicy Krótkiej na odcinku od skrzyżowania ul. Krótkiej z ul. Akacjową do końca zabudowań w kierunku przejazdu kolejowego oraz chodnika w Dobrzykowicach na ul. Krótkiej na odcinku od skrzyżowania ul. Krótkiej z ul. Akacjową do skrzyżowania ul. Krótkiej z ul. Wiosenną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych