Przejdź do stopki

Petycje 2021

Treść

Petycja - OiSO.152.8.2021

dot. utwardzenia nawierzchnią bitumiczną całego przebiegu ul. Gajowej oraz naprawę nawierzchni bitumicznej ul. Stawowej oraz jej poszerzenie na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Leśnej w miejscowości Chrząstawa Mała