Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2009-2018

Treść

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko głównej księgowej

w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach

                                

 

 

 

W wyniku zakończenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko wybrana została Pani Teresa Szczerba, zamieszkała w Nadolicach Wielkich.  

 

Uzasadnienie:

 

Kandydatka została oceniona najwyżej w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydatka posiada pełne kwalifikacje i doświadczenie w pracy w pionie finansowo - księgowym, również na stanowisku kierowniczym w jednostce budżetowej.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Teresa Szczerba zaprezentowała się jako osoba kompetentna, komunikatywna, w pełni dyspozycyjna, posiadająca predyspozycje osobowościowe do pracy jako główna księgowa.

 

 

 

                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                           w Dobrzykowicach

 

                                                                        mgr Anna Włodarczyk

a