Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2009-2018

Treść

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko głównej księgowej
w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego
w Kamieńcu Wrocławskim
                               
 

 
 
W wyniku zakończenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko wybrana została Pani Anna Urbańczyk, zamieszkała w Nadolicach Wielkich 


Uzasadnienie:
 
Kandydatka została oceniona najwyżej w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydatka posiada pełne kwalifikacje i doświadczenie w pracy w pionie finansowo - księgowym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Anna Urbańczyk zaprezentowała się jako osoba kompetentna, mająca odpowiednie predyspozycje do wykonywania wskazanego stanowiska, znająca podstawowe dokumenty obowiązujące w placówkach oświatowych, mająca doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń projektów unijnych. Pani Anna Urbańczyk świetnie posługuje się technologia informatyczną co jest koniecznością przy wykonywaniu w/w stanowiska. Dała się poznać jako osoba otwarta na nowe wyzwania


                                      Dyrektor Szkoły Podstawowej
                                            w Kamieńcu Wrocławskim
mgr Małgorzata Kwaśna