Przejdź do stopki

STUDIUM JESZKOWICE- w trakcie opracowania

Treść

Podjęciu przez Radę Gminy Czernica uchwały Nr LI/486/2023 z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica, uchwalonego uchwałą Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 r. ze zmianami uchwalonymi uchwałą Nr XVIII/185/2020 z dnia 9 września 2020 r. (w zakresie obrębu geodezyjnego Jeszkowice) do pobrania tutaj

GML - do pobrania tutaj