Przejdź do stopki

pliki

Treść

Ocena Efektywności realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w gminie Czernica”


Ocena Efektywności realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w gminie Czernica” PDF

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie ze wstepnego rozpoznania warunków gruntowo wodnych PDF


Załącznik nr 2 - Wyniki badań ścieków surowych ZIP

Załącznik nr 3 - Momorandum Informacyjne PDF

Załącznik nr 4 - Model finansowy PDF

Załącznik nr 5 - Matryca ryzyk PDF