Przejdź do stopki

KOMISJE RADY GMINY

Treść

Komisja Rewizyjna:
1.    Adam Cioczek - Przewodniczący   
2.    Sabina Jasińska - Wiceprzewodnicząca
3.    Anna Andrusyn
4.    Jerzy Misztal           
5.    Beata Potocka
       
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
1.    Adam Jaskuła - Przewodniczący   
2.    Jarosław Jagielski - Wiceprzewodniczący       
3.    Katarzy.na Moroz-Falejczyk          
4.    Daniel Urban
       
       
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:

1.    Anna Andrusyn - Przewodnicząca           
2.    Mateusz Kwaśny - Wiceprzewodniczący
3.    Katarzyna Moroz-Falejczyk
4.    Ryszard Wychudzki
5.    Iwona Fuchs

Komisja Budżetu i Finansów:
1.    Daniel Urban -  Przewodniczący               
2.    Jerzy Misztal - Wiceprzewodniczący           
3.    Agnieszka Fugol           
4.    Sabina Jasińska   
5.    Mateusz Kwaśny                
   
           
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:      

1.    Iwona Fuchs - Przewodnicząca                     
2.    Adam Jaskuła - Wiceprzewodniczący                       
3.    Adam Cioczek                              
4.    Ryszard Wychudzki

5.    Zdzisław Dobrzański
                                   
Komisja Kapituły:
1.    Zdzisław Dobrzański - Przewodniczący
2.    Agnieszka Fugol – Wiceprzewodnicząca  
3.    Jarosław Jagielski
4.    Beata Potocka