Przejdź do stopki

ZWOŁANIA KOMISJI

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 27 kwietnia 2022 r., o godz. 13.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


Porządek posiedzenia:


1. Opiniowanie działalności klubów środowiskowych działających na terenie Gminy Czernica.
2. Analiza w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizacje zadań własnych Gminy.
3. Analiza działalności Samodzielnej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy oraz filie.
4. Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Komisji

Adam Cioczek