Przejdź do stopki

ZWOŁANIA KOMISJI

Treść


Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 26 kwietnia 2022 r., o godz. 8.30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

 

Porządek posiedzenia:

1. Ocena stanu oświetlenia przy drogach i przedstawienie propozycji napraw oraz inwestycji w tym zakresie.
2. Ocena harmonogramu realizacji zadań na rok 2022.
3. Opiniowanie działań związanych z utrzymaniem zieleni i utrzymaniem czystości na terenach należących do Gminy Czernica.
4. Analiza funkcjonowania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czernica.
5. Inicjatywa lokalna.
6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

Adam Jaskuła