Przejdź do stopki

ZWOŁANIA KOMISJI

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 16 lutego 2022 r., o godz. 14.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


Porządek posiedzenia:

1. Omówienie organizacji transportu zbiorowego na terenie Gminy Czernica.
2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Czernica.
3. Sprawy różne.Przewodniczący Komisji

Adam Jaskuła