Przejdź do stopki

ZWOŁANIA KOMISJI

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji dnia 28 grudnia 2021 r., o godz. 14.30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.Porządek posiedzenia:

1. Podsumowanie pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2021 – sprawozdanie z działalności.
2. Sprawy różne. 
Przewodniczący Komisji

Mateusz Kwaśny