Przejdź do stopki

ZWOŁANIA KOMISJI

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 22 grudnia 2021 r., o godz. 8.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.Porządek posiedzenia:

1. Podsumowanie  prac  komisji,  przygotowanie planu pracy komisji na 2022 rok.
2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Czernica.
3. Sprawy różne.Przewodniczący Komisji

Adam Jaskuła