Przejdź do stopki

ZWOŁANIA KOMISJI

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Kapituły dnia 22 grudnia 2021 r.  o godz. 9.30, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na rok 2022.
2. Podsumowanie pracy komisji w roku 2021– sprawozdanie z działalności.
3. Sprawy różne.Przewodniczący Komisji

Zdzisław Dobrzański