Przejdź do stopki

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.

Treść

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica sp. z o. o.
ul. Wrocławska 111
55-003 Ratowice

http://www.zgkczernica.pl/

biuro@zgkczernica.pl

 


Informacja zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

Uchwałˆa nr 1.2017 w sprawie zasad ksztaˆłtowania wynagrodzenia człˆonków Rady Nadzorczej
Uchwaˆła nr 2.2017 w sprawie zasad ksztaˆłtowania wynagrodzenia prezesa Zarządu Spółˆki
Uchwaˆła nr 1.2022.NZW w sprawie zasad kształˆtowania wynagrodzenia czˆłonków Rady Nadzorczej
Uchwałˆa nr 2.2022.NZW w sprawie ustalania zasad kształˆtowania wynagrodzenia czˆłonków Zarządu Spółˆki
Uchwała nr 1.2024.NZW w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Uchwała nr 2.2024.NZW w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu Spółki