Przejdź do stopki

Kontrole zewnętrzne

Treść

Protokół

z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Gminy Czernica

Protokół

z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Gminy Czernica

Protokół

z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcje Pracy w Urzędzie Gminy Czernica

Protokół

kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Czernica, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Czernica

Protokół

z kontroli problemowej wykonania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Czernica przeprowadzonej w dniu 23 kwietnia 2012 roku.