Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 27 stycznia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Porządek spotkania:

1.Analiza w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych Gminy.
2.Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.


Przewodnicząca Komisji
 
Magdalena Brandys