Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dnia 25 stycznia  2017r. na godzinę 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Porządek spotkania:
1.    Zapoznanie się ze strukturą Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu gminy ich potrzebami oraz dotacjami dla Niepublicznych Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych.
2.    Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czernica.
3.    Kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.
4.    Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji
Ryszard Wychudzki