Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dnia 1 lutego  2017r. na godzinę 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Porządek spotkania:
1.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii za rok 2016.
2.    Spotkanie z kierownictwem GOPS.
3.    Zapoznanie się z sytuacją bezdomności i bezrobotności oraz sytuacją osób starszych, samotnych na terenie gminy.
4.    Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji
Ryszard Wychudzki