Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dnia 9 stycznia 2017r.
o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.


Porządek spotkania:

1.    Zaopiniowanie projektu budżetu na 2017r.
2.    Sprawy różne.
 

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Moroz